REKLAMAČNÍ PROTOKOL - SMS JÍZDENKA
V Brně dne 29.10.2020
Jízdenka doručena:
Zpoždění doručené jízdenky a její kód:
Náhradu za oprávněnou reklamaci požaduji:
-
Zpracování osobních údajů:

* není-li shodný s telefonem, ze kterého byla jízdenka pořízena
 

Reklamace vyřizuje poskytovatel služby, kterým je společnost GLOBDATA, a.s..
email: reklamace@globdata.cz